Kontakné informácie

TELEFÓN: +421 948 652 838 EMAIL: peterbohor2@gmail.com WEB: www.bopeplus.sk

Fakturačné údaje

BOPE PLUS, s.r.o., 141 Spišský Hrušov, 053 63 IČO: 45 375 259 DIČ: 2022964273 IČ DPH: SK2022964273