Kamenný koberec

Univerzálna podlahovina do interiérov aj exteriérov s jedinečnými vlastnosťami Kamenný koberec v sebe integruje kameň ako stavebný materiál, ktorý nás sprevádza celými dejinami ľudstva a zároveň najnovšie trendy vo vývoji stavebných materiálov – transparentné reakčné živice. Podľa použitej reakčnej živice je to druh buď epoxidovej, alebo polyuretánovej podlahy, s ktorými sa snáď každý z nás už stretol.Ich vývoj a masové rozšírenie siaha do 40-tych rokov 20. storočia, kedy boli objavené reakčné epoxidové a polyuretánové živice. Špecifickosť kamenného koberca oproti klasickým liatym podlahám je daná veľkosťou použitého kameniva a transparentnosťou použitej živice.

Príklady použitia kamenného koberca