Liaté Podlahy – kreatívne

Liate podlahy z reakčných živíc sú vnímané ako nová exkluzívna generácia podláh, pre ktoré je príznačný takmer dokonale rovný povrch bez dilatačných škár.

Celosvetovým trendom je realizácia takýchto podláh na plochách ako sú bytové priestory, apartmány, reštaurácie, butiky, kancelárie, diskotéky a podobne.

Našou snahou je priniesť tento segment podláh do každodenného života ľudí ako jeho súčasť a sprístupniť ho širokej verejnosti.
Technológia zhotovenia liatych podláh umožňuje nielen jednofarebné zhotovenie, ale ajvytváranie zložitejších obrazcov či štruktúr, ktoré vznikajú kombináciou viacerých farieb. Ich vzájomným prelínaním sa dosahujú jedinečné vzory a obrazce, ktoré nie je možné docieliť žiadnou inou technológiou.

Naše liate podlahy sú charakteristické tým, že v sebe harmonizujú nielenprecíznosť a zručnosť ale i náboj kreativity, ktorý im dáva nezameniteľný a žiadnym iným realizátorom neopakovateľný charakter.

Príklady použitia